Kontakt

Preduzece za proizvodnju promet i usluge D.O.O.
"SENKA"
ul. Čegarska br. 47
34000 Kragujevac
Srbija


Telefon/fax: +381 34 302-065, +381 62 220 500, +381 63 635 352
Email: kgsenka@gmail.com
Žiro račun: 155-20232-36 Halkbank a.d. Beograd


www.senka.rs